บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจรโดยล็อกซบิท

ธุรกิจหลัก

Payment Service Solution

อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร

Self-Service Solutions เป็นระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยอุปกรณ์ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยในการทำงานของธนาคารให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ  (Cash Dispenser : CD)

สามารถถอนเงินสดได้สูงสุด 50 ฉบับต่อครั้ง
ความรวดเร็วในการจ่ายเงินสูงสุด 7 ฉบับต่อวินาที
ทางเดินธนบัตรสั้นและใช้ระบบลูกกลิ้งซึ่งป้องกันปัญหาเงินขาด-เกิน
Keyboard เป็นแบบ Encryption Pin pad (EPP)
จอภาพเป็นแบบ Touch Screen TFT LCD 15”
Multimedia Feature

เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ  (Recycle Cash Machine : RCM)

สามารถรับฝากเงิน / ถอนเงิน ได้ครั้งละ 300 ฉบับ
สามารถอ่านมูลค่าของธนบัตร  และตรวจธนบัตรปลอม
ความเร็วสูงสุดในการรับฝาก 7 ฉบับต่อวินาที
มีกล่องรับฝากสูงสุด 4 กล่องที่สามารถแยกชนิดของเงินให้อยู่ในคนละกล่อง และเรียงธนบัตรตามลำดับอย่างเรียบร้อย
จอภาพเป็นชนิด TFT LCD 15”

เครื่องฝาก-ถอน และปรับสมุดเงินอัตโนมัติ  (3in1-eCRM)

สามารถรับฝากเงิน / ถอนเงิน และปรับสมุด

เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (Passbook Update Printer)

รองรับสมุดคู่ฝากทั้งแบบ แถบแม่เหล็กและบาร์โค้ด
มีหัวอ่านและบันทึกแถบแม่เหล็ก และ/หรือหัวอ่านบาร์โค้ด
สามารถพลิกหน้าสมุดเงินฝากให้เองโดยอัตโนมัติ
มีขั้นตอนอธิบายการทำงานที่จอภาพของ PC ในรูป Multimedia
มีเสียงเตือนให้รับสมุดคืน
มีไฟบอกสถานะภาพการทำงานของเครื่อง

เครื่องให้บริการ Kiosk เอนกประสงค์

บริการด้านการรับชำระ โดยหักจากบัญชีของบัตรที่ทำรายการ  และสามารถให้เครื่องอ่าน Barcode ที่ใบแจ้งหนี้ได้
บริการสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีของบัตรที่ทำรายการ
บริการพิมพ์ Statement ของบัญชีบัตรที่ทำรายการ
บริการด้าน e-business เครื่องสามารถต่อเข้าระบบ Web และให้ข้อมูล  รวมทั้งทำรายการผ่านเครื่องได้
บริการด้านประชาสัมพันธ์ของธนาคาร
ลูกค้าหลักของเรามีดังต่อไปนี้

อุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการเสริมเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารแบบครบวงจร

Voice Processing Systems; Interactive Voice Response (IVR) System

ระบบสอบถามและป้อนข้อมูลทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำหน้าที่แทนพนักงานรับโทรศัพท์ โดยจะรับคำถามจากผู้สอบถาม แล้วทำการค้นหาคำตอบจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้รับฟัง (ด้วยเสียงมนุษย์ ที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าสำหรับคำถามนั้นๆ) และสามารถทำการโอนสายไปให้ CRM (Customer Relationship Management) เป็นผู้ตอบคำถามในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะให้คำตอบแก่ผู้สอบถาม เช่น Tele-Banking, Tele-Ordering และ Registration Application

Card Transaction Processing (Electronic Data Capture : EDC)

เป็นระบบและอุปกรณ์การอ่านบัตรอัตโนมัติ ซึ่งใช้ได้กับบัตรแม่เหล็กและบัตรสมาร์ตการ์ด โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการอนุมัติวงเงินเครดิต-เดบิต, บัตรผ่านเข้า-ออก (Access Control), ระบบตอกบัตรอัตโนมัติ (Time Attendance), ระบบ ณ จุดขาย (Point of Sales) เป็นต้น

Image Processing Systems

เป็นระบบการจัดเก็บและการจัดเอกสารในรูปแบบของภาพในเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรที่ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลกลางและจุดปฏิบัติการต่างๆ เช่น การจัดการหรือดำเนินการเอกสาร (Workflow) เป็นต้น

Outsourcing Service

โปรแกรมการให้บริการที่ทำให้องค์กรสามารถรวมการทำงานในส่วนของการสื่อสารข้อมูลเข้าไว้เป็นส่วนเดียว ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจหลัก

Digital Innovation Solutions

เริ่มต้นพัฒนาธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ให้เราร่วมกันผลักดันธุรกิจของคุณสู่โลกดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการปรับเปลี่ยนอย่างราบรื่น